sjkblog

Bli kung på läkemedelsberäkning

Posted on 01 Feb 2013.

Det är snart dags för ytterligare en tenta i läkemedelsberäkning. Trots fem avklarade terminer på sjuksköterskeprogrammet är en del något spända inför tentan. Det handlar om en ganska enkel examination, men inget får gå fel. Om ett komma hamnar fel eller µg förväxlas med mg blir det katastrof. Precis som det skulle bli i verkliga livet. Du behöver inte vara lugn.

Det handlar om grundskolematematik, men eftersom merparten av Sveriges vuxna befolkning inte använt grundskolematematik sedan, tja, grundskolan, kan en liten uppfräschning av matteminnet vara på sin plats. Leta rätt på övningstalen som högskolan tillhandahåller. Gör vartenda ett av dem. Och gör dem ordentligt, med papper och penna. Om du vet med dig att du tenderar att slarva med matten kan du Googla efter fler övningstal. Ett annat tips är att skaffa boken Läkemedelsberäkning av Anna-Maria Björkman. Den innehåller massvis med övningstal samt information om hur man löser dem, och finns på bibblan.

Repetera uppställning av division och multiplikation! Kolla in den här glada göteborgaren som demonstrerar liggande stolen, till exempel. Efteråt kan du belöna dig med ett klipp som handlar om katter i vatten. Förmodligen får du använda miniräknare på tentan, men för vissa (t.ex mig själv) hjälper det att göra uträkningen själv – det är då lättare att få en känsla för huruvida uträkningen känns rimlig eller om något gått galet.

Här kommer några tips inför tentan:

  1. Räkna hela tentan på ett kladdpapper. Lägg sedan bort kladdpappret och räkna om tentan på svarspappret. Jämför nu de båda. Fick du samma resultat? Bra, lämna in.
  2. Var mycket noga med vilken enhet svaret ska ges. Ifall gram efterfrågas ska du svara i gram. Ifall du istället svarar i milligram, kulör, timmar eller minuter riskerar du att bli kuggad!
  3. Gör tydliga uträkningar. Arbeta med attityden att examinatorn är dum. Eller nej, gör inte det, men var övertydlig. Avsluta varje tal med Svar: följt av svaret.
  4. Stryk under det i frågan som är relevant för lösningen. Förmodligen kommer frågetexten innehålla information om patientens ålder, längd, sjukdomstillstånd, allergier, favoritfärg med mera även om uppgiften bara går ut på att ta reda på hur många mg verksam substans någon injektionsvätska har. Det är bara att sålla.

Här nedan har jag räknat och kommenterat ett gäng övningsuppgifter som jag fick på RKH-mejlen av Marie Backman. Lägger upp dem ifall någon skulle råka vara betjänt av’et. Det handlar bland annat om:

Ifall du behöver hjälp med något tal eller ifall du hittat något fel någonstans är det fritt fram att kommentera detta blogginlägg. Det går också bra att mejla mig.

1. T. Waran® 2,5 mg

En patient har drabbats av en trombos och har ordinerats 15 mg Waran. Hur många tabletter motsvarar ordinationen?

Hur många 2,5 mg-tabletter går det på 15 mg? Jo:

\begin{equation} \frac{15 mg}{2,5mg/st} = 6 st \end{equation}

Svar: 6 tabletter.

2. T. Alvedon® 500 mg (paracetamol)

Dosering för vuxna är 1-2 tabletter, 1-4 gånger per dygn. Hur många g verksam substans får patienten per dygn när högsta dosering ges?

Det totala antalet tabletter en vuxen “får” ta är alltså $2 \cdot 4 = 8$ tabletter. Varje tablett innehåller 500 mg verksam substans som således tillsammans blir:

\begin{equation} 500 mg \cdot 8 = 4000 mg = 4 g \end{equation}

Svar: Patienten får 4 g verksam substans per dygn när högsta dosering ges.

3. T. Alkeran® 2 mg

En patient har myelom. Hon ordineras Alkeran 0,25 mg/kg kroppsvikt och dygn. Patienten väger 60 kg. Hur många tabletter skall hon ha per dygn?

Vi börjar med att räkna ut hur många mg verksam substans patienten ska få:

$0,25 mg/kg \cdot 60 kg = 15 mg$

Hur många tabletter blir det? Jo:

\begin{equation} \frac{15 mg}{2 mg/st} = 7,5 st \end{equation}

Svar: Patienten ska ha 7,5 tabletter varje dygn.

4. Kåvepenin® 12,5 mg/kg kroppsvikt

Elisabet ordineras 12,5 mg Kåvepenin®/kg kroppsvikt/dos. Hon väger 64 kg och tar dosen 2 gånger varje dag. Hur många mg Kåvepenin erhåller hon per dostillfälle?

Här kan vi börja med att stryka information som inte är relevant för att lösa uppgiften. Det spelar ingen roll hur många gånger hon tar dosen eftersom vi vill ta reda på hur många mg Elisabet erhåller per dostillfälle.

Multiplicera antalet mg med patientens kroppsvikt och svaret är ditt:

\begin{equation} 12,5 mg \cdot 64 = 800 mg \end{equation}

Svar: Elisabet får 800 mg verksam substans per dostillfälle.

5. T. Digoxin® 0,25 mg

Fru Stål ordineras 125 µg Digoxin®. Hur många tabletter motsvarar ordinationen?

För att räkna ut detta måste vi se till att ordinationen och tablettens styrka har samma enhet. Vad ska vi ta, mikrogram eller milligram? Och hur många mikrogram är egentligen ett milligram?

Det går tusen microgram på ett milligram. Alltså:

\begin{equation} 1 mg = 1000 µg \end{equation}

Jag föreslår att vi omvandlar tablettens styrka till mikrogram, då slipper vi räkna med decimaler:

\begin{equation} 0,25 mg = 250 µg \end{equation}

Sådär. Nu är det bara att köra på samma sätt som tidigare. En tablett innehåller 250 µg, och vår patient ska ha 125 µg:

\begin{equation} \frac{125 µg}{250 µg/st} = 0,5 st \end{equation}

Svar: En halv tablett motsvarar den ordinerade dosen.

6. T. Digoxin® 0,13 mg

Niklas är 6 år och har ett hjärtfel. Han är ordinerad 65 µg Digoxin 1 gång/dag. Hur många tabletter får han varje dag?

Här gäller samma omvandling:

\begin{equation} 0,13 mg = 130 µg \end{equation}

Och så räknar vi ut hur många tabletter det handlar om:

\begin{equation} \frac{65 µg}{130 µg/st} = 0,5 st \end{equation}

Svar: Niklas får en halv tablett om dagen.

7. T. Levaxin 50 µg

Signe From är ordinerad Levaxin 0,1 mg. Hur många tabletter motsvarar ordinationen?

Vi börjar med att omvandla till mikrogram:

\begin{equation} 0,1 mg = 100 µg \end{equation}

Nu när vi har samma enhet kan vi kolla hur många tabletter som ordinationen motsvarar:

\begin{equation} \frac{100 µg}{50 µg/st} = 2 st \end{equation}

Svar: ordinationen motsvarar två tabletter.

8. T. Digitrin® 0,1 mg

Karin, 76 år, behandlas för hjärtflimmer. Hon är ordinerad en halv tablett en gång per dag. Hur många µg Digitrin får Karin per dag?

Vi omvandlar:

\begin{equation} 0,1 mg = 100 µg \end{equation}

Och kollar hur mycket Digitrin det är frågan om:

\begin{equation} \frac{100 µg}{2} = 50 µg \end{equation}

Svar: Karin får 50 µg per dag.

9. Injektionsvätska Neostigmin® 2,5 mg/ml

Vera ordineras 250 µg Neostigmin®. Hur många ml motsvarar ordinationen?

Vi omvandlar:

\begin{equation} 2,5 mg = 2500 µg \end{equation}

Och kollar:

\begin{equation} \frac{250 µg}{2500 µg/ml} = 0,1 ml \end{equation}

Svar: Ordinationen motsvarar 0,1 ml.

17. Injektionsvätska Insulin Insulatard® 100E/ml

Okej, okej. You got me, jag hoppade fram lite. Men det var ju bara same thing over and over again. Är det nåt nytt här då? Nä, inte egentligen. Den enda skillnaden är att det nu handlar om E (“Internationell Enhet”) istället för mikrogram och milligram.

En patient är ordinerad 0,48 ml. Hur många E motsvarar detta?

En milliliter är alltså 100E. Om vi då multiplicerar det antal milliliter (0,48) vi ska ha med styrkan (100E) får vi svaret:

\begin{equation} 0,48 ml \cdot 100E/ml = 48 E \end{equation}

Svar: 0,48 ml infusionsvätska motsvarar 48 E.

19. Heparin

Ja, jag hoppade föregående fråga eftersom det är så lik fråga 17.

Hur många ml motsvarar 6500 E Heparin om Heparin 5000 E/ml används?

\begin{equation} \frac{6500 E}{5000 E/ml} = 1,3 ml \end{equation}

Svar: 1,3 ml Heparin (5000 E/ml) motsvarar 6500 E.

26. Inj. vätska Petidin Ipex® 50 mg/ml

Inför en operation ordineras herr Jönsson inj. Petidin® 75 mg i.m. Hur många ml motsvarar ordinationen?

\begin{equation} \frac{75 mg}{50 mg/ml} = 1,5 ml \end{equation}

Svar: ordinationen motsvarar 1,5 ml.

32. Infusionsvätska Glukos 5 %

Nu är det dags! Det är här alla blir osäkra. Hur fan var det nu man räknade med procent? Alltså, dagen du skriver din tenta är det en sak du ska komma ihåg. Du kan glömma allt annat. Seriöst, gör’t. Det spelar ingen roll. Men minns följande:

\begin{equation} 1 \% = 1 g/100 ml \end{equation}

Säg det långsamt tre gånger, skriv ner det tre gånger, rabbla det snabbt tre gånger och tatuera sedan in det på underarmen. Nu är det lugnt! Du fixar det.

a) Hur många mg/ml glukos motsvarar det?

\begin{equation} 5 \% = \frac{5 g}{100 ml} = \frac{5000 mg}{100 ml} = 50 mg/ml \end{equation}

Svar: 5 % glukos innebär 50 mg glukos per ml.

b) Hur många gram glukos innehåller en 1000 ml flaska

Det är alltså 5 g per 100 ml. Således är det $5 \cdot 10 = 50 g$ glukos i en flaska.

Svar: 50 g glukos per flaska.

33. Xylocaingel 2 %

Du ska kateterisera en manlig patient. Som lokalbedövningsgel använder du Xylocaingel 2 %. Ange styrkan uttryckt i mg/g.

Vad då mg per gram? Jo, alltså milligram verksam substans per gram

smet

gel. Så vi gör på samma sätt. Regeln är alltså:

\begin{equation} 1 \% = 1 g/100 g \end{equation}

Två procent blir således:

\begin{equation} \frac{2 g}{100 g} = \frac{2000 mg}{100 g} = 20 mg/g \end{equation}

Svar: styrkan är 20 mg/g.

34. Salva 3 %, förpackning på 12 g

Hur mycket verksam substans innehåller en förpackning?

Woohoo, mer procenträkning! Tre procent av tubens innehåll utgör alltså den verksamma substansen. Tre procent av 12 g. Det blir ju pyttelite! Jag föreslår att vi börjar med att göra om 12 g till milligram:

\begin{equation} 12 g = 12 000 mg \end{equation}

Och så en till gyllene regel. För att räkna ut hur mycket X procent är av Y använder vi följande “formel”:

\begin{equation} \frac{X \cdot Y}{100} \end{equation}

Alltså, (delen gånger det hela) delat på hundra. I vårt fall blir det alltså:

\begin{equation} \frac{3 \cdot 12 000 mg}{100} = 360 mg \end{equation}

Visst, man kan skriva det på andra sätt. Vissa föredrar att skriva procentsatsen i decimalform ($0,03 \cdot 12 000 mg = 360 mg$), men det var så här jag lärde mig av farsan när jag var barn.

Svar: tuben innehåller 360 mg verksam substans.

35. Injektionsvätska Citanest® 5 mg/ml

Ange styrkan i procent.

Woohoo, nu är det omvänt! Well, du kommer väl ihåg regeln:

\begin{equation} 1 g/100 ml = 1 \% \end{equation}

Nu är det bara att sätta igång och vandla om. Vandla om. Vandla om. Smaka lite på den. Omvandla kanske jag menar. Hur som helst:

\begin{equation} 5 mg/ml = 500 mg/100ml = 0,5 g/100ml = 0,5 \% \end{equation}

Svar: injektionsvätskans styrka är 0,5 procent.

36. Infusionsvätska Glukos 50 mg/ml

Ange styrkan i procent. Precis samma grej som förra talet.

\begin{equation} 50 mg/ml = 5000 mg/100ml = 5g/100 ml = 5 \% \end{equation}

37. 3 g injektionsvätska Glukos 30 %

a) Hur mycket glukos finns i varje ml av denna injektionsvätska? Ange svaret i mg/ml

Well, $30 \% = 30 g/100 ml$. Alltså:

\begin{equation} 30g/100ml \rightarrow 0,3g/ml \rightarrow 300mg/ml \end{equation}

Svar: 300 mg/ml

b) Hur många ml motsvarar ordinationen?

Vi har 300 mg i en ml och vi ska ge 3000 mg (3 g):

\begin{equation} \frac{3000 mg}{300 mg/ml} = 10 ml \end{equation}

Svar: ordinationen motsvarar 10 ml

Halvlek: hund och katt som kramas

En hund och en katt som kramas. Is this totally appropriate?

I’m not sure that’s totally appropriate.

Del 2

Nu handlar det om infusioner och beredning och spädning av injektionsvätskor (med exempelvis torrsubstans), stamlösningar och så vidare.

1. Flagyl 5mg/ml 300ml

Olle Alm ska opereras för en tumör i tunntarmen. Han är ordinerad infusion Flagyl 5mg/ml 300 ml. Du sätter infusionen med en hastighet av 100 droppar per minut. Droppaggregatet ger 20 dr/ml. Hur lång tid tar infusionen?

Vi vet hur många milliliter Olle ska ha. Men även här gäller det att allt har samma enhet; ska vi räkna droppar måste allt vara i droppar. Således börjar vi med att räkna ut hur många droppar 300 ml Flagyl är. Droppaggregatet ger som bekant 20 dr/ml, så:

\begin{equation} 300 \cdot 20 dr = 6000 dr \end{equation}

Nu kan vi räkna ut hur lång tid det kommer ta. Med en hastighet av 100 droppar per minut kommer det ta…

\begin{equation} \frac{6000 dr}{100 dr/min} = 60 min \end{equation}

… 60 minuter att ge infusionen.

Svar: Infusionen tar en timme.

2. Glukos 5 % 1500 ml

Olle Vår, 83 år, har drabbats av värmeslag och är i akut behov av vätska. Han är ordinerad infusion Glukos 5 % 1500 ml. Du sätter infusionen med en hastighet av 100 dr/minut. Droppaggregatet ger 20 dr/ml. Hur lång tid tar infusionen?

Antal droppar:

\begin{equation} 1500 \cdot 20 dr = 30 000 dr \end{equation}

Tidsåtgång:

\begin{equation} \frac{30 000 dr}{100 dr/min} = 300 min = 5 h \end{equation}

Svar: infusionen tar fem timmar.

3. Ringer-Acetat 1500 ml

Tyra Olsson, 82 år, har maginfluensa och är i akut behov av vätska. Hon är ordinerad infusion Ringer-Acetat 1500 ml. Infusionstiden är 5 timmar. Beräkna dropptakten (antalet dr/min). Droppaggregatet ger 20 dr/ml.

Här blir det omvända roller. Vi vet infusionstiden men vill ha reda på dropptakten. Låt oss börja med att ta reda på hur många droppar Ringer-Acetat det handlar om:

\begin{equation} 1500 \cdot 20 dr = 30 000 dr \end{equation}

Okej, 30 000 droppar. Dessa ska skjutsas in i patienten på fem timmar. Eftersom vi vill ha reda på antalet droppar per minut är det nog bäst att vi gör om timmar till minuter:

\begin{equation} 5 h \rightarrow 300 min \end{equation}

Låt oss nu ta reda på hur många droppar som måste pumpas in varje minut för att vi ska hinna få in allt på 300 minuter:

\begin{equation} \frac{30 000 dr}{300 min} = 100 dr/min \end{equation}

Svar: Dropptakten ska vara 100 dr/min för att infusionen ska bli klar på fem timmar.

4. Injektionsvätska Morfin® 10mg/ml, ampullstorlek 1 ml

Nisse har hoppat fallskärm och skadat vänster fot illa vid landning. På akutmottagningen ordineras han inj. Morfin 6 mg i.v. för smärtorna.

a) Beredning: Du ska späda ovanstående Morfinampull till en ny styrka av 1 mg/ml. Hur många ml NaCl ska du späda med?

Vi har alltså en liten ampull som innehåller 1 ml Morfin med styrka 10 mg. Nisse ska ha 6 mg, alltså lite mer än hälften. Vore det inte då hemskt praktiskt om vi kunde späda Morfinet till en styrka av 1 mg per ml? Isåfall kunde vi ju ge Nisse 6 ml av spädningen. Lätt som en plätt med en 10 ml-spruta!

Vi suger alltså upp 1 ml Morfin i sprutan. Sedan lägger vi till så mycket NaCl att vi tillsammans får 10 ml.

Svar: Vi späder med $10 - 1 = 9$ ml NaCl.

b) Hur många ml av den spädda lösningen ger du Nisse?

Spädningen har nu styrkan 1 mg/ml. Nisse var ordinerad 6 mg verksam substans, vilket betyder att han ska ha $6 \cdot 1 ml = 6 ml$ av den spädda lösningen.

Svar: 6 ml

10. Ekvacillin® 2g

Ekvacilin är ett antibiotikum. Enligt FASS kan torrsubstans Ekvacillin® 2g lösas i 100 ml sterilt vatten. Vilken styrka i mg/ml får lösningen?

Styrkan är alltså:

\begin{equation} 2g/100ml = 2000mg/100 ml = 20mg/ml \end{equation}

Svar: styrkan är 20mg/ml.

13. Doctacillin® 2g

Alfred har insjuknat i en hjärtmuskelinflammation och ska behandlas med antibiotika i.v.

Ordination: Inj. Doctacillin® 2g i.v, sex gånger per dygn.

Beredning: Torrampull Doctacillin® 2 g ska lösas i sterilt vatten så att koncentrationen blir 100 mg/ml.

Hur många ml sterilt vatten ska du tillsätta?

Det handlar alltså om $2g = 2000 mg$ Doctacillin som ska lösas i sterilt vatten så att koncentrationen blir 100 mg/ml. Let’s do it:

\begin{equation} \frac{2000 mg}{100 mg/ml} = 20 ml \end{equation}

Svar: 20 ml sterilt vatten ska tillsättas.

20. Besylpenicillin® 3g

Ann ordineras Besylpenicillin® 3g, som intravenös infusion. Dropphastighet 100 dr/min (droppaggregatet ger 20 dr/ml).

Beredning: torrsubstans Besylpenicillin® 3g löses i 150 ml NaCl infusionslösning.

Patienten visar emellertid tecken på allergisk reaktion, varför infusionen avbryts efter fem minuter.

a) Vilken styrka i mg/ml får infusionslösningen som ges till Ann?

Det handlar alltså om $3 g = 3000 mg$ som löses i 150 ml NaCl och därmed får en styrka på:

\begin{equation} 3000 mg/150 ml = 20 mg/ml \end{equation}

Svar: infusionslösningen har styrkan 20 mg/ml

b) Hur lång tid beräknas infusionen ta?

Det är alltså $150 \cdot 20 = 3 000$ droppar som administreras med hastigheten 100 dr/min. Det blir:

\begin{equation} \frac{3 000 dr}{100 dr/min} = 30 min \end{equation}

Svar: infusionen beräknas ta 30 minuter

c) Hur stor mängd verksam substans har patienten fått när droppet avbryts? Ange svaret i mg.

På fem minuter har Ann fått i sig $100 \cdot 5 = 500$ droppar. Vi omvandlar detta till milliliter:

\begin{equation} \frac{500 dr}{20 dr/ml} = 25 ml \end{equation}

Vi tog ju i första delfrågan reda på att varje milliliter innehåller 20 mg verksam substans, så då är det räkna ut att 25 ml innehåller $25 \cdot 20 mg = 500 mg$.

24. Abboticin® 1g

En patient med pneumoni är ordinerad Abboticin 1 g var sjätte timme som intermittent infusion. Infusionslösningen infunderas långsamt, maximalt 5 ml/min, för att undvika lokal irritation.

Beredningen av läkemedlet/infusionen sker i två steg:

  1. En stamlösning bereds genom att torrsubstans Abboticin® 1g löses i 20 ml sterilt vatten.
  2. Denna stamlösning spädes därefter till 200 ml med NaCl infusionslösning.

a) Vilken styrka i mg/ml får stamlösningen?

Eftersom vi blivit ombedda att svara i mg/ml omvandlar vi till milligram redan nu:

\begin{equation} 1 g = 1000 mg \end{equation}

Dessa 1000 mg blandas ner i 20 ml sterilt vatten:

\begin{equation} 1000 mg/20 ml \rightarrow 100 mg/2 ml \rightarrow 50 mg/ml \end{equation}

Svar: stamlösningen har en styrka på 50 mg/ml.

b) Vilken styrka i mg/ml får den färdiga infusionslösningen som ges till patienten?

Enligt instruktionerna tillsätts 180 ml NaCl så att vi får en lösning på totalt 200 ml. Denna lösning innehåller nu alltså 1000 mg verksam substans. Styrkan räknas ut på samma sätt:

\begin{equation} 1000 mg/200 ml \rightarrow 10 mg/2 ml \rightarrow 5 mg/ml \end{equation}

Svar: den färdiga infusionslösningen har en styrka på 5 mg/ml

c) Vilken är den maximala dropptakt som kan ställas in? Droppaggregatet ger 20 dr/ml.

Well, vi fick max ge 5 ml/min vilket motsvarar $5 \cdot 20 dr = 100 dr$ per minut.

Svar: den maximala dropptakten är 100 droppar per minut.

blog comments powered by Disqus